Trondheim Tak hjelper deg med å passe på taket ditt. Ettersyn og vedlikehold er avgjørende for takets levetid. Vi vedlikeholder alle typer bygg med flate, lett skrånende eller buede tak. Vi forvalter også tak tekket med PVC eller asfalt.

I henhold til Sintef Byggforsk er forventet levetid for flate tak i Norge 30 år. Vi vet at med enkelt vedlikehold og litt forebygging, kan de store utgiftene unngås og takets levetid økes betraktelig. Vi kan tak og har erfaringen som gjør at vi ser feil før de oppstår. Vi anbefaler tiltak før det blir kostbart.

Med en serviceavtale utfører vi ettersyn og kontroll av takets tilstand og bistår ved eventuelt behov for snørydding. Fordeler med en serviceavtale på tak:

  • Forlenger takets levetid
  • Unngå store kostbare skader på bygg og inventar
  • Forutsigbarhet i forhold til behov for større tiltak og medførende kostnader
  • Oversiktlig vedlikeholdsplan, investeringsplan og budsjettplanlegging
  • Trygg drift og forvaltning av taket
  • Snørydding