Trondheim Tak AS ble etablert som et selvstendig taktekkerfirma i 2005, og har opparbeidet lang erfaring og kompetanse innen taktekkerarbeider på flate tak, skråtak. Vi har i dag avdeling med hovedkontor i Trondheim samt en underavdeling i Kristiansund og våre kunder er å finne blant entreprenører, byggmestere, borettslag, sameier, private kunder og eiendomsforvaltere i Midt Norge samt deler av Nordmøre. Vi er 13 ansatte i Trondheim og 7 i Kristiansund
I 2017 gikk Fløysand Tak inn på eiersiden i selskapet.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet skal stå i sentrum for alle ansatte i Trondheim Tak. Vi jobber i en bransje hvor ulykker kan forekomme dersom en ikke har fokus på sikkerhet og vi har som mål at alle våre ansatte skal komme seg trygt hjem hver dag. Vi har gode innarbeidede rutiner for å oppnå dette og driver aktivt kompetansebygging på området i form av kurs, systemer og prosesser, informasjon og holdningsarbeid.

Kompetanse

Vi har som målsetning å beholde våre ansatte slik at kompetanse og erfaring stadig blir bedre.
Trondheim Tak AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 og vi er godkjent opplæringsbedrift
Sentral godkjenning