Takets levetid er avhengig av flere faktorer. Blant annet er ettersyn og vedlikehold avgjørende, i tillegg til kvaliteten på både produktet og selve tekkingen. Forventet levetid bør derfor være minimum 25-30 år. Et godt vedlikeholdt tak har vesentlig lenger levetid enn et der vedlikeholdet har uteblitt. I forbindelse med omtekking av taket anbefaler vi også å vurdere etterisolering. Med en forventet levetid på minst 25 – 30 år er det lenge til neste gang det er gunstig å vurdere dette igjen. Etterisolering av taket er det energibesparende tiltaket som har kortest tilbakebetalingstid på grunn av reduserte fyrings- og oppvarmingskostnader. Som en bonus vil også innemiljøet forbedres.

Vi utfører:

  • Omtekking av tak
  • Etterisolering
  • Legging av nye membraner