I Trondheim Tak stiller vi strenge krav til oss selv og når det kommer til valg av samarbeidspartnere er vi derfor også opptatt av at disse konsekvent kan levere høy kvalitet. Vi har flere gode samarbeidspartnere som møter disse strenge kravene. Det betyr at du får profesjonelt arbeid utført og produkter du kan stole på!